Angebote zu "Gewone" (7 Treffer)

Kategorien

Shops

Frequency Dictionary Afrikaans
22,00 € *
ggf. zzgl. Versand

The Frequency Dictionaries series aims at producing dictionaries with com parable frequency data for a large number of different languages. For many of the languages featured in this collection, this series is the first comprehensive compilation to use a large-scale empirical base.The dictionaries are available in both print and electronic versions. Each dictionary provides the most frequent 1,000 word forms in order of frequency and the 10,000 most frequent word forms in alphabetical order. They provide an introductory description of the data and the methodological approach used. In addition, language-specific statistical information is provided with regard to letters, word structure and structural changes.The enclosed CD-ROM contains a more comprehensive version of the dictionary as an e-book. It includes data on the relative frequency of up to 1,000,000 word forms. For less-resourced languages the lists are shorter due to the reduced size of the corpora. The Georgian word list of this volume contains 1,000,000 word forms. This list of words (with frequency classes) is also available as a plain text file on the CD-ROM, ordered both alphabetically and by frequency. Using this file, word lists for various applications can be generated easily. The word forms in the printed part of the dictionary have been checked carefully by hand to identify incorrect forms. By contrast, the more comprehensive list on the CD-ROM has been inspected by means of automatic plausibility criteria alone.For the compilation, comprehensive electronically available sources of the Leipzig Corpora Collection were used consistently. The corpora on which the individual frequency dictionaries are based include newspaper texts, Wikipedia articles and other randomly collected texts available on the Internet. They can be accessed online at This series of dictionaries provides the opportunity to explore comparative linguistic topics and such monolingual issues as studies on word formation and frequency-based examinations of lexical areas for use in dictionaries or language teaching. The statistical results presented here can offer initial suggestions for several areas of research. The title of each frequency dictionary always includes the name of the language in English, in the original language and its three-letter abbreviation according to ISO 639-3.Hierdie reeks frekwensiewoordeboeke het ten doel om woordeboeke saam te stel met vergelykbare frekwensiedata vir n verskeidenheid tale. Vir baie van die tale wat in hierdie versameling aan bod kom, is hierdie reeks die eerste omvattende poging waar n grootskaalse empiriese databasis gebruik word. Die woordeboeke is in sowel gedrukte as elektroniese formaat beskik- baar. Elke woordeboek verskaf die gebruiklikste 1 000 woordvorme in frek- wensievolgorde en die 10,000 gebruiklikste woordvorme in alfabetiese orde. Daar is ook n inleidende beskrywing van die data en die metodologiese be- nadering wat gevolg is. Daarbenewens word taalspesifieke statistiese data verskaf met betrekking tot letters, woordstruktuur en struktuurverander- ings. Die ingeslote CD-ROM bevat n omvattender weergawe van die woordeboek as n e-boek. Dit bevat data oor die relatiewe gebruiklikheid van tot 500,000 woordvorme. Vir tale met minder bronne is die lyste korter as gevolg van beperkter korpora. Die Afrikaanse woordelys van hierdie deel bevat 500,000 woordvorme. Hierdie lys woorde (met frekwensieklasse) is ook beskikbaar as n gewone tekslêer op CD-ROM en is sowel alfabeties as volgens gebruiklikheid georden. Deur hierdie lêer te gebruik, kan woordelyste vir verskillende toepassings maklik geskep word. Die woordvorme in die gedrukte deel van die woordeboek is noukeurig met die hand nagegaan om foutiewe vorme te identifiseer. Daarenteen is die omvattende lys op CD-ROM slegs met behulp van outomatiese geskiktheidskriteria nagegaan. Vir die samestelling van hierdie woordeboek is die omvattende beskikbare b

Anbieter: buecher
Stand: 15.07.2020
Zum Angebot
Frequency Dictionary Afrikaans
22,70 € *
ggf. zzgl. Versand

The Frequency Dictionaries series aims at producing dictionaries with com parable frequency data for a large number of different languages. For many of the languages featured in this collection, this series is the first comprehensive compilation to use a large-scale empirical base.The dictionaries are available in both print and electronic versions. Each dictionary provides the most frequent 1,000 word forms in order of frequency and the 10,000 most frequent word forms in alphabetical order. They provide an introductory description of the data and the methodological approach used. In addition, language-specific statistical information is provided with regard to letters, word structure and structural changes.The enclosed CD-ROM contains a more comprehensive version of the dictionary as an e-book. It includes data on the relative frequency of up to 1,000,000 word forms. For less-resourced languages the lists are shorter due to the reduced size of the corpora. The Georgian word list of this volume contains 1,000,000 word forms. This list of words (with frequency classes) is also available as a plain text file on the CD-ROM, ordered both alphabetically and by frequency. Using this file, word lists for various applications can be generated easily. The word forms in the printed part of the dictionary have been checked carefully by hand to identify incorrect forms. By contrast, the more comprehensive list on the CD-ROM has been inspected by means of automatic plausibility criteria alone.For the compilation, comprehensive electronically available sources of the Leipzig Corpora Collection were used consistently. The corpora on which the individual frequency dictionaries are based include newspaper texts, Wikipedia articles and other randomly collected texts available on the Internet. They can be accessed online at This series of dictionaries provides the opportunity to explore comparative linguistic topics and such monolingual issues as studies on word formation and frequency-based examinations of lexical areas for use in dictionaries or language teaching. The statistical results presented here can offer initial suggestions for several areas of research. The title of each frequency dictionary always includes the name of the language in English, in the original language and its three-letter abbreviation according to ISO 639-3.Hierdie reeks frekwensiewoordeboeke het ten doel om woordeboeke saam te stel met vergelykbare frekwensiedata vir n verskeidenheid tale. Vir baie van die tale wat in hierdie versameling aan bod kom, is hierdie reeks die eerste omvattende poging waar n grootskaalse empiriese databasis gebruik word. Die woordeboeke is in sowel gedrukte as elektroniese formaat beskik- baar. Elke woordeboek verskaf die gebruiklikste 1 000 woordvorme in frek- wensievolgorde en die 10,000 gebruiklikste woordvorme in alfabetiese orde. Daar is ook n inleidende beskrywing van die data en die metodologiese be- nadering wat gevolg is. Daarbenewens word taalspesifieke statistiese data verskaf met betrekking tot letters, woordstruktuur en struktuurverander- ings. Die ingeslote CD-ROM bevat n omvattender weergawe van die woordeboek as n e-boek. Dit bevat data oor die relatiewe gebruiklikheid van tot 500,000 woordvorme. Vir tale met minder bronne is die lyste korter as gevolg van beperkter korpora. Die Afrikaanse woordelys van hierdie deel bevat 500,000 woordvorme. Hierdie lys woorde (met frekwensieklasse) is ook beskikbaar as n gewone tekslêer op CD-ROM en is sowel alfabeties as volgens gebruiklikheid georden. Deur hierdie lêer te gebruik, kan woordelyste vir verskillende toepassings maklik geskep word. Die woordvorme in die gedrukte deel van die woordeboek is noukeurig met die hand nagegaan om foutiewe vorme te identifiseer. Daarenteen is die omvattende lys op CD-ROM slegs met behulp van outomatiese geskiktheidskriteria nagegaan. Vir die samestelling van hierdie woordeboek is die omvattende beskikbare b

Anbieter: buecher
Stand: 15.07.2020
Zum Angebot
Koukonap
23,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Dit is die middel van die twintigste eeu. Net soos die Vaalrivier in vloed die dorpie Koukonap bedreig, bly die Fourie-gesin se lewens ook nie onaangeraak deur groter kragte nie. Lood en Lenie het hulle teësinnig hier kom vestig. Daar is hul seun Dries, gedurig in sy kano die rivier aan't verken, en sy twee broers. Ênie Malmok en Japie Tarentaal van die Breipaal-lokasie. Oupa Sarel, wat dalk net ¿ regte, egte Boereheld was. Die Davels oorkant die draad. Dik Dawid Daneel en Mank Manie Wolmarans en neef Boet Viljoen wat doedelsak speel in die kroeg . . . Die doen en late van gewone dog fassinerende mense, van die dorp se hoëlui tot die nagwadrywers, word met humor, begrip en soms snydende ironie ¿ werklikheid wat jou sal bybly. Hierdie verrassende, veelkantige roman ontgin die Noord-Kaapse landskap en geskiedenis, en so ook die kringloop van die lewe. Koukonap rig aan die leser die uitdaging: Klim in die kano en roei saam. Maar wees gewaarsku - die stroom kan jou lei na ¿ maalkolk!

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 15.07.2020
Zum Angebot
Norrevok
24,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Die klim van 'n berg is amper soos die lewenspad. Sonder om nou te erg filosofies te raak - jy staan onder in die vlak en voetheuwels met jou lewe voor jou. Dan pak jy hom aan. Dit gaan gepaard met stampe en stote en swaar. Daar's ook heerlike oomblikke - as jy rus en terugkyk na die pad waarlangs jy gevorder het. Maar ewig wink die kruin, en met hernieude krag stu jy opwaarts . . . Die maklik begaanbare weë hou vir Johan Bakkes geen aantrekkingskrag nie; nee, vir hom altyd maar die smalle weë wat met bloedsweet gepaardgaan. Dáár waar min ander dit nog gewaag het. Norrevøk, so wil gerugte dit hê, is 'n klein ou dorpie net anderkant Novisibirsk in Siberië. Daar waar dit rérig koud raak, soos in minus-40-grade-koud. Maar as jou naam Bakkes is, is die woord norrevøk min of meer sinoniem met 'nooit boedel oorgee nie' . . . Mettertyd bied Nepal, Pakistan en Ethiopië net nie meer genoeg van 'n uitdaging nie, en dan neem jou reise jou na toenemend vreemde plekke, daar waarheen die gewone toeris nie graag gaan nie, daar waar net die plaaslike inwoners hul eie taal verstaan. Niks Engels . . . en nog minder Afrikaans. Maar deur Afrikaans te brabbel en totaal dolli inkapas te pleit, help darem dat mens nie van die Trans-Siberiese trein afgegooi word nie. En met gebaretaal en akteursvernuf kan 'n ou 'n redelike ent kom; as jy byvoorbeeld in Sjina soos 'n mal koei moe en met jou hande bokant jou kop horings naboots en 'n denkbeeldige matador bestorm, kan jy darem keer dat iets aan jou voorgesit word wat eens die naam 'Wagter' kon gehad het. Hier is heerlike, avontuurlustige vertellings, propvol humor, en nooit sonder deernis vir die medemens nie. Ons lees van ''n Russiese plukspan', van 'die kragman van Krasnoyarsk', van 'die Engel van Qufu' . . . Jy reis immer voort, en telkens kom die wete: soms moet jy eers die niemandsland betree om weer opnuut te kan besef wie jý is.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 15.07.2020
Zum Angebot
Norrevok
23,60 € *
ggf. zzgl. Versand

Die klim van 'n berg is amper soos die lewenspad. Sonder om nou te erg filosofies te raak - jy staan onder in die vlak en voetheuwels met jou lewe voor jou. Dan pak jy hom aan. Dit gaan gepaard met stampe en stote en swaar. Daar's ook heerlike oomblikke - as jy rus en terugkyk na die pad waarlangs jy gevorder het. Maar ewig wink die kruin, en met hernieude krag stu jy opwaarts . . . Die maklik begaanbare weë hou vir Johan Bakkes geen aantrekkingskrag nie; nee, vir hom altyd maar die smalle weë wat met bloedsweet gepaardgaan. Dáár waar min ander dit nog gewaag het. Norrevøk, so wil gerugte dit hê, is 'n klein ou dorpie net anderkant Novisibirsk in Siberië. Daar waar dit rérig koud raak, soos in minus-40-grade-koud. Maar as jou naam Bakkes is, is die woord norrevøk min of meer sinoniem met 'nooit boedel oorgee nie' . . . Mettertyd bied Nepal, Pakistan en Ethiopië net nie meer genoeg van 'n uitdaging nie, en dan neem jou reise jou na toenemend vreemde plekke, daar waarheen die gewone toeris nie graag gaan nie, daar waar net die plaaslike inwoners hul eie taal verstaan. Niks Engels . . . en nog minder Afrikaans. Maar deur Afrikaans te brabbel en totaal dolli inkapas te pleit, help darem dat mens nie van die Trans-Siberiese trein afgegooi word nie. En met gebaretaal en akteursvernuf kan 'n ou 'n redelike ent kom; as jy byvoorbeeld in Sjina soos 'n mal koei moe en met jou hande bokant jou kop horings naboots en 'n denkbeeldige matador bestorm, kan jy darem keer dat iets aan jou voorgesit word wat eens die naam 'Wagter' kon gehad het. Hier is heerlike, avontuurlustige vertellings, propvol humor, en nooit sonder deernis vir die medemens nie. Ons lees van ''n Russiese plukspan', van 'die kragman van Krasnoyarsk', van 'die Engel van Qufu' . . . Jy reis immer voort, en telkens kom die wete: soms moet jy eers die niemandsland betree om weer opnuut te kan besef wie jý is.

Anbieter: Thalia AT
Stand: 15.07.2020
Zum Angebot
Koukonap
22,50 € *
ggf. zzgl. Versand

Dit is die middel van die twintigste eeu. Net soos die Vaalrivier in vloed die dorpie Koukonap bedreig, bly die Fourie-gesin se lewens ook nie onaangeraak deur groter kragte nie. Lood en Lenie het hulle teësinnig hier kom vestig. Daar is hul seun Dries, gedurig in sy kano die rivier aan't verken, en sy twee broers. Ênie Malmok en Japie Tarentaal van die Breipaal-lokasie. Oupa Sarel, wat dalk net ¿ regte, egte Boereheld was. Die Davels oorkant die draad. Dik Dawid Daneel en Mank Manie Wolmarans en neef Boet Viljoen wat doedelsak speel in die kroeg . . . Die doen en late van gewone dog fassinerende mense, van die dorp se hoëlui tot die nagwadrywers, word met humor, begrip en soms snydende ironie ¿ werklikheid wat jou sal bybly. Hierdie verrassende, veelkantige roman ontgin die Noord-Kaapse landskap en geskiedenis, en so ook die kringloop van die lewe. Koukonap rig aan die leser die uitdaging: Klim in die kano en roei saam. Maar wees gewaarsku - die stroom kan jou lei na ¿ maalkolk!

Anbieter: Thalia AT
Stand: 15.07.2020
Zum Angebot