Angebote zu "Woorde" (34 Treffer)

Kategorien

Shops

BUYS (eBook, ePUB)
7,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Coenraad de Buys is die gevaarlikste man in die Kolonie. Op agtjarige ouderdom het hy sy eerste grens oorgesteek en sy ouerhuis agtergelaat. Huis-uit, Kaap-uit, beskawing-uit. Uiteindelik wêreld-uit. Vanaf die Langkloof swerf die legendariese Buys deur die onrustige landskap van die laat sewentienhonderds. Buys is trekboer, grootwildjagter, Khula die Grote, Koning van die Basters, sewevoet-rampokker, veelwywer en pes van die owerheid. Oral verwek hy kinders; oral sluit rowers en weglopers by hom aan - 'n ganske Buysvolk. Hy steel vee en vroue, smokkel gewere, sweep grensboere op teen die VOC en al wat Empire is; hy tolk tussen Nederlander en Xhosa en praat deurgaans net sy eie woorde. En oral op sy drosterpad is daar die honde, altyd die honde en die af-oor gedierte wat Buys se jeukvoete op die pad gesit het. Op Buys se spoor, in sy kop, om sy kampvuur draai die kwylende bekke rond. Buys is 'n roman oor grense en oor grond. Dit vertel waar ons vandaan kom.

Anbieter: buecher
Stand: 29.09.2020
Zum Angebot
Frequency Dictionary Afrikaans
22,00 € *
ggf. zzgl. Versand

The Frequency Dictionaries series aims at producing dictionaries with com parable frequency data for a large number of different languages. For many of the languages featured in this collection, this series is the first comprehensive compilation to use a large-scale empirical base.The dictionaries are available in both print and electronic versions. Each dictionary provides the most frequent 1,000 word forms in order of frequency and the 10,000 most frequent word forms in alphabetical order. They provide an introductory description of the data and the methodological approach used. In addition, language-specific statistical information is provided with regard to letters, word structure and structural changes.The enclosed CD-ROM contains a more comprehensive version of the dictionary as an e-book. It includes data on the relative frequency of up to 1,000,000 word forms. For less-resourced languages the lists are shorter due to the reduced size of the corpora. The Georgian word list of this volume contains 1,000,000 word forms. This list of words (with frequency classes) is also available as a plain text file on the CD-ROM, ordered both alphabetically and by frequency. Using this file, word lists for various applications can be generated easily. The word forms in the printed part of the dictionary have been checked carefully by hand to identify incorrect forms. By contrast, the more comprehensive list on the CD-ROM has been inspected by means of automatic plausibility criteria alone.For the compilation, comprehensive electronically available sources of the Leipzig Corpora Collection were used consistently. The corpora on which the individual frequency dictionaries are based include newspaper texts, Wikipedia articles and other randomly collected texts available on the Internet. They can be accessed online at This series of dictionaries provides the opportunity to explore comparative linguistic topics and such monolingual issues as studies on word formation and frequency-based examinations of lexical areas for use in dictionaries or language teaching. The statistical results presented here can offer initial suggestions for several areas of research. The title of each frequency dictionary always includes the name of the language in English, in the original language and its three-letter abbreviation according to ISO 639-3.Hierdie reeks frekwensiewoordeboeke het ten doel om woordeboeke saam te stel met vergelykbare frekwensiedata vir n verskeidenheid tale. Vir baie van die tale wat in hierdie versameling aan bod kom, is hierdie reeks die eerste omvattende poging waar n grootskaalse empiriese databasis gebruik word. Die woordeboeke is in sowel gedrukte as elektroniese formaat beskik- baar. Elke woordeboek verskaf die gebruiklikste 1 000 woordvorme in frek- wensievolgorde en die 10,000 gebruiklikste woordvorme in alfabetiese orde. Daar is ook n inleidende beskrywing van die data en die metodologiese be- nadering wat gevolg is. Daarbenewens word taalspesifieke statistiese data verskaf met betrekking tot letters, woordstruktuur en struktuurverander- ings. Die ingeslote CD-ROM bevat n omvattender weergawe van die woordeboek as n e-boek. Dit bevat data oor die relatiewe gebruiklikheid van tot 500,000 woordvorme. Vir tale met minder bronne is die lyste korter as gevolg van beperkter korpora. Die Afrikaanse woordelys van hierdie deel bevat 500,000 woordvorme. Hierdie lys woorde (met frekwensieklasse) is ook beskikbaar as n gewone tekslêer op CD-ROM en is sowel alfabeties as volgens gebruiklikheid georden. Deur hierdie lêer te gebruik, kan woordelyste vir verskillende toepassings maklik geskep word. Die woordvorme in die gedrukte deel van die woordeboek is noukeurig met die hand nagegaan om foutiewe vorme te identifiseer. Daarenteen is die omvattende lys op CD-ROM slegs met behulp van outomatiese geskiktheidskriteria nagegaan. Vir die samestelling van hierdie woordeboek is die omvattende beskikbare b

Anbieter: buecher
Stand: 29.09.2020
Zum Angebot
Frequency Dictionary Afrikaans
22,70 € *
ggf. zzgl. Versand

The Frequency Dictionaries series aims at producing dictionaries with com parable frequency data for a large number of different languages. For many of the languages featured in this collection, this series is the first comprehensive compilation to use a large-scale empirical base.The dictionaries are available in both print and electronic versions. Each dictionary provides the most frequent 1,000 word forms in order of frequency and the 10,000 most frequent word forms in alphabetical order. They provide an introductory description of the data and the methodological approach used. In addition, language-specific statistical information is provided with regard to letters, word structure and structural changes.The enclosed CD-ROM contains a more comprehensive version of the dictionary as an e-book. It includes data on the relative frequency of up to 1,000,000 word forms. For less-resourced languages the lists are shorter due to the reduced size of the corpora. The Georgian word list of this volume contains 1,000,000 word forms. This list of words (with frequency classes) is also available as a plain text file on the CD-ROM, ordered both alphabetically and by frequency. Using this file, word lists for various applications can be generated easily. The word forms in the printed part of the dictionary have been checked carefully by hand to identify incorrect forms. By contrast, the more comprehensive list on the CD-ROM has been inspected by means of automatic plausibility criteria alone.For the compilation, comprehensive electronically available sources of the Leipzig Corpora Collection were used consistently. The corpora on which the individual frequency dictionaries are based include newspaper texts, Wikipedia articles and other randomly collected texts available on the Internet. They can be accessed online at This series of dictionaries provides the opportunity to explore comparative linguistic topics and such monolingual issues as studies on word formation and frequency-based examinations of lexical areas for use in dictionaries or language teaching. The statistical results presented here can offer initial suggestions for several areas of research. The title of each frequency dictionary always includes the name of the language in English, in the original language and its three-letter abbreviation according to ISO 639-3.Hierdie reeks frekwensiewoordeboeke het ten doel om woordeboeke saam te stel met vergelykbare frekwensiedata vir n verskeidenheid tale. Vir baie van die tale wat in hierdie versameling aan bod kom, is hierdie reeks die eerste omvattende poging waar n grootskaalse empiriese databasis gebruik word. Die woordeboeke is in sowel gedrukte as elektroniese formaat beskik- baar. Elke woordeboek verskaf die gebruiklikste 1 000 woordvorme in frek- wensievolgorde en die 10,000 gebruiklikste woordvorme in alfabetiese orde. Daar is ook n inleidende beskrywing van die data en die metodologiese be- nadering wat gevolg is. Daarbenewens word taalspesifieke statistiese data verskaf met betrekking tot letters, woordstruktuur en struktuurverander- ings. Die ingeslote CD-ROM bevat n omvattender weergawe van die woordeboek as n e-boek. Dit bevat data oor die relatiewe gebruiklikheid van tot 500,000 woordvorme. Vir tale met minder bronne is die lyste korter as gevolg van beperkter korpora. Die Afrikaanse woordelys van hierdie deel bevat 500,000 woordvorme. Hierdie lys woorde (met frekwensieklasse) is ook beskikbaar as n gewone tekslêer op CD-ROM en is sowel alfabeties as volgens gebruiklikheid georden. Deur hierdie lêer te gebruik, kan woordelyste vir verskillende toepassings maklik geskep word. Die woordvorme in die gedrukte deel van die woordeboek is noukeurig met die hand nagegaan om foutiewe vorme te identifiseer. Daarenteen is die omvattende lys op CD-ROM slegs met behulp van outomatiese geskiktheidskriteria nagegaan. Vir die samestelling van hierdie woordeboek is die omvattende beskikbare b

Anbieter: buecher
Stand: 29.09.2020
Zum Angebot
'n Dief aan die kers - Skelm woorde deur die eeue
10,49 € *
ggf. zzgl. Versand

'n Dief aan die kers - Skelm woorde deur die eeue ab 10.49 EURO

Anbieter: ebook.de
Stand: 29.09.2020
Zum Angebot
Frequency Dictionary Afrikaans
22,00 € *
ggf. zzgl. Versand

The Frequency Dictionaries series aims at producing dictionaries with com parable frequency data for a large number of different languages. For many of the languages featured in this collection, this series is the first comprehensive compilation to use a large-scale empirical base.The dictionaries are available in both print and electronic versions. Each dictionary provides the most frequent 1,000 word forms in order of frequency and the 10,000 most frequent word forms in alphabetical order. They provide an introductory description of the data and the methodological approach used. In addition, language-specific statistical information is provided with regard to letters, word structure and structural changes.The enclosed CD-ROM contains a more comprehensive version of the dictionary as an e-book. It includes data on the relative frequency of up to 1,000,000 word forms. For less-resourced languages the lists are shorter due to the reduced size of the corpora. The Georgian word list of this volume contains 1,000,000 word forms. This list of words (with frequency classes) is also available as a plain text file on the CD-ROM, ordered both alphabetically and by frequency. Using this file, word lists for various applications can be generated easily. The word forms in the printed part of the dictionary have been checked carefully by hand to identify incorrect forms. By contrast, the more comprehensive list on the CD-ROM has been inspected by means of automatic plausibility criteria alone.For the compilation, comprehensive electronically available sources of the Leipzig Corpora Collection were used consistently. The corpora on which the individual frequency dictionaries are based include newspaper texts, Wikipedia articles and other randomly collected texts available on the Internet. They can be accessed online at This series of dictionaries provides the opportunity to explore comparative linguistic topics and such monolingual issues as studies on word formation and frequency-based examinations of lexical areas for use in dictionaries or language teaching. The statistical results presented here can offer initial suggestions for several areas of research. The title of each frequency dictionary always includes the name of the language in English, in the original language and its three-letter abbreviation according to ISO 639-3.Hierdie reeks frekwensiewoordeboeke het ten doel om woordeboeke saam te stel met vergelykbare frekwensiedata vir n verskeidenheid tale. Vir baie van die tale wat in hierdie versameling aan bod kom, is hierdie reeks die eerste omvattende poging waar n grootskaalse empiriese databasis gebruik word. Die woordeboeke is in sowel gedrukte as elektroniese formaat beskik- baar. Elke woordeboek verskaf die gebruiklikste 1 000 woordvorme in frek- wensievolgorde en die 10,000 gebruiklikste woordvorme in alfabetiese orde. Daar is ook n inleidende beskrywing van die data en die metodologiese be- nadering wat gevolg is. Daarbenewens word taalspesifieke statistiese data verskaf met betrekking tot letters, woordstruktuur en struktuurverander- ings. Die ingeslote CD-ROM bevat n omvattender weergawe van die woordeboek as n e-boek. Dit bevat data oor die relatiewe gebruiklikheid van tot 500,000 woordvorme. Vir tale met minder bronne is die lyste korter as gevolg van beperkter korpora. Die Afrikaanse woordelys van hierdie deel bevat 500,000 woordvorme. Hierdie lys woorde (met frekwensieklasse) is ook beskikbaar as n gewone tekslêer op CD-ROM en is sowel alfabeties as volgens gebruiklikheid georden. Deur hierdie lêer te gebruik, kan woordelyste vir verskillende toepassings maklik geskep word. Die woordvorme in die gedrukte deel van die woordeboek is noukeurig met die hand nagegaan om foutiewe vorme te identifiseer. Daarenteen is die omvattende lys op CD-ROM slegs met behulp van outomatiese geskiktheidskriteria nagegaan. Vir die samestelling van hierdie woordeboek is die omvattende beskikbare b

Anbieter: Dodax
Stand: 29.09.2020
Zum Angebot
Die Kommunistiese Manifes
19,90 CHF *
zzgl. 3,50 CHF Versand

Die Kommunistiese Manifes vat Marx en Engels se teorieë oor die aard van die samelewing en politiek op, wat in hul eie woorde 'Die geskiedenis van alle tot dusver bestaande samelewing is die geskiedenis van klasstryd'. Dit bevat ook kortliks hul idees oor hoe die kapitalistiese samelewing van die tyd uiteindelik deur sosialisme vervang sal word. Naby die einde van die manifes noem die outeurs 'n 'gewelddadige omverwerping van alle bestaande sosiale toestande', wat gedien het as die regverdiging vir alle kommunistiese revolusies regoor die wêreld.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 29.09.2020
Zum Angebot
Klassiek reeks: Kennis van die aand
24,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Die verbod op Kennis van die aand in 1974 was 'n keerpunt in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde en het maande lank op koerantvoorblaaie geboer, sowel in Suid-Afrika as elders in die wêreld. Die publisiteit het gewissel van Koot Vorster se berugte uitspraak: 'As dít letterkunde is, dan is 'n bordeel 'n Sondagskool' tot die stelling dat dit die 'grootste roman is wat nog uit Suid-Afrika voortgekom het'. En danksy dié publisiteit is dit wêreldwyd vertaal, wat tot vandag toe die skrywer se internasionale loopbaan bepaal deurdat sy werk nou in 33 tale beskikbaar is. In Brink se werk self bly dit 'n hoogtepunt, en dit is verbasend hoe eietyds dit nog steeds aandoen.Teen die agtergrond van 'n lydensgeskiedenis wat oor twee eeue strek en 'n geskakeerde beeld van Suid-Afrika vandag, verloop die lewensverhaal van 'n talentvolle Kaapse bruinman Josef Malan wat stadigaan - veral in die ontplooiing van sy liefdesverhouding met die Britse meisie Jessica - vernietig word deur die spanninge, magte en werklikhede van sy samelewing, terwyl hy tog ook op 'n paradoksale manier oorwin.Dit is 'n roman met elegiese opset, maar dit is ryk aan afwisseling op 'n breë skaal: nugterheid teenoor drama, aardse humor teenoor 'n peiling van die delikaatste nuanses van die liefde en die seksuele, besinning teenoor kragtige handeling, kleurryke vertelling teenoor skerp satire. Bo-oor dit alles staan die bedrieglike eenvoud van 'n verhaal wat hom met die noodwendigheid van 'n ou tragedie voltrek. In die woorde van prof. Ampie Coetzee: 'As die romanskrywer hoegenaamd belangstel in die werklikhede van sy eie land, dan is Kennis van die aand die eerste bewys daarvan, dan sal dit die volgende rewolusie in die Afrikaanse romankuns kan inlei.'

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 29.09.2020
Zum Angebot
Die dinge van 'n kind
22,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

'Stick with me, baby. Ek kan nie belowe dat ek jou famous sal maak nie. Maar jy sal fun hê langs die pad.' Met dié woorde lei die mooi, rebelse Dalena van Vuuren haar nuwe vriendin, Mart Vermaak, 'n wêreld in waaroor ordentlike tienermeisies net in die donker fluister. Vir Mart is dit die begin van 'n inisiasieproses wat met opwinding maar ook met ontnugtering en pyn gepaard gaan. Deur die traumas van vroeë swangerskap, dwelms en selfmoord in haar vriendekring leer sy hoeveel guts dit kos om te lewe en te bly glo. Veral te midde van grootskaalse politieke leuens en die verminking, fisiek én geestelik, van jong mans in die grensoorlog. Die dinge van 'n kind is 'n onthutsende eerlike boek oor die begin van vrouwees, en die verlies van onskuld op seksuele, politieke en morele vlak.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 29.09.2020
Zum Angebot
My geliefde dorp
2,00 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Galati Mamertino is 'n klein berg dorpie gelee in die park van Nebrodi, waar die geskiedenis uit die mure sypel, en dit is net 'n klein deel van my dorp se geskiedenis wat ons herleef. Deur twintig kortverhale van ryk lewendige karakters, hewige reuke en smake dra die skrywer 'n fresko van sy jeug gedip in oordeelkundige fiksie en werklikheid aan ons oor. Deur hierdie bladsye blyk die swak stem van die Suide, 'n gedempte stem van die doodsheid van onderwerping en melancholie, maar ook liefde vir 'n lang verlede tyd, van 'n swak bloed en aarde, uitgeput en gewond deur die plae van armoede, onreg en van emigrasie, maar steeds lewendig in die geheue van diegene wat dit verlaat het. En hierdie herinneringe is vas geheg aan die gees en le in die hart soos 'n emosionele oorblyfsel wat oorloop in die vorm van woorde, gedagtes en beelde van 'n tyd, 'n dag of 'n oomblik wat beleef is en jou nog kan opgewonde laat.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 29.09.2020
Zum Angebot